Użytkownik: Hasło: Rejestracja
Konkursy

Aktualne konkursy | Zakończone konkursy


     Konkurs na najlepszy scenariusz RPG 2011
     Konkurs "O laur Kosmo Gnoma"
     Konkurs "Wampiry w polskiej rzeczywistości"
     Konkurs "Najlepsza przygoda RPG 2007"
     Konkurs "Chwała bohaterom!"
     Konkurs "Ze słów - światy"

Najlepszy scenariusz RPG 2011 to konkurs na najlepszy scenariusz do dowolnego (kompletnego) systemu RPG. W puli nagród: 150 zł. Dodatkowo 5 książek dla pięciu pierwszych scenariuszy w systemie Mythai - książki wybierzecie sami!


Regulamin konkursu "Najlepszy scenariusz RPG 2011"

1. Warunki wzięcia udziału w konkursie:

1.1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne, ale osoby niepełnoletnie mają obowiązek poinformować rodziców/opiekunów o udziale w konkursie i o ewentualnej wygranej.

1.2. Przygoda powinna mieć formę scenariusza RPG zgodnego z dowolnym, kompletnym systemem RPG (np. Mythai, AD&D, Warhammer, Wampir: Maskarada, Dzikie Pola, Śródziemie, Neuroshima i inne)

1.3. Prace konkursowe można nadsyłać do 1 marca 2011 30 czerwca 2011 roku. Można nadesłać więcej niż jedną pracę; każdy utwór bierze udział w konkursie niezależnie od innych.

1.4. Wysyłając pracę, autor wyraża jednocześnie zgodę na bezpłatną publikację dzieła na witrynie www.mythai.info i akceptuje niniejszy regulamin konkursu.

1.5. Autor zobowiązuje się, że nadesłana przez niego praca konkursowa nie łamie polskiego prawa; w szczególności - że nie jest to plagiat.

1.6. Utwory biorące udział w konkursie nie mogą zostać usunięte ani zmienione bez zgody redakcji serwisu, w którym zostały opublikowane.

1.7. Każdy biorący udział w konkursie musi mieć możliwość odebrania nagrody, tzn. musi być w stanie wskazać adres, na który zostanie przesłana nagroda lub przekaz pieniężny, ewentualnie (w wypadku pierwszego miejsca) podać numer konta bankowego w Polsce, na które będzie można dokonać przelewu wygranej. W wypadku, gdyby nie było możliwości przekazania nagrody, komisja sędziowska przyzna ją autorowi (autorce), który zajmie następne miejsce.

1.8. Wraz z pracą należy koniecznie nadesłać dane takie jak: imię, nazwisko, dokładny adres i telefon oraz adres email. Prace, które nie spełnią tego warunku nie będą brane pod uwagę. Można publikować pod pseudonimem, ale prawdziwe dane muszą być znane redakcji. Nadesłane dane osobowe nie będą przekazywane dalej i posłużą wyłącznie do identyfikacji uczestników konkursu. Praca musi zawierać tytuł oraz opis, do jakiego systemu RPG została napisana.

1.9. Utwory członków komisji sędziowskiej lub ich krewnych nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu nagrody.

1.10. Wszyscy biorący udział w konkursie zobowiązują się, że w razie wygranej potwierdzą otrzymanie nagrody stosownym wpisem na forum i umożliwią kontakt ze sobą (np. elektroniczny) pozostałym współzawodnikom Smile Sama przyjemność!

1.11. Prace niespełniające poniższych minimalnych wymagań nie zostaną dopuszczone do konkursu:
a) Scenariusz musi być napisany zgodnie z zasadami polskiej pisowni.
b) Scenariusz musi zawierać przynajmniej jedną grafikę (np. mapę).
c) Scenariusz musi zawierać fabułę.
d) Scenariusz musi być zredagowany w taki sposób, aby jego czytanie nie było męczące. Zachowane muszą być zasady kohezji i koherencji.


2. Nagrody i sędziowanie

2.1. Pula nagród to 150zł oraz książki stanowiące dodatkową nagrodę dla autorów pięciu najszybciej nadesłanych scenariuszy do systemu RPG Mythai.

2.2. Książki wspomniane w poprzednim punkcie może wybrać sam uczestnik konkursu lub zdać się na wybór organizatorów. Cena książki nie powinna przekroczyć 30zł.

2.3. Zwycięzcy konkursu zostaną wytypowani do końca marca lipca 2011 przez komisję w składzie:
Mariusz Moryl (redaktor naczelny www.mythai.info)
Piotr Andruczyk (administrator Forum Mythai)
Last Dragon (Honorowy Strażnik Forum Mythai)

2.4. Przy ustalaniu najlepszej pracy komisja będzie się kierowała subiektywną oceną kunsztu konstruowanej fabuły, szczegółowością i czytelnością opisania scenerii, jakością dołączonej grafiki (zwłaszcza map - jeżeli takowych praca będzie wymagać) i nade wszystko, grywalnością. Scenariusz powinien być oryginalny i napisany poprawną polszczyzną.


3. Postanowienia końcowe.

3.1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

3.2. O zmianach dokonanych w regulaminie konkursu poinformowani drogą mailową zostaną uczestnicy których prace spełniać będą kryteria wymienione w powyższym regulaminie.Wątek na forum poświęcony konkursowi "Najlepszy scenariusz RPG 2011"

O LAUR KOSMO GNOMA
Kosmos to miejsce czarodziejskie, tajemnicze i piękne. Aby to ukazać, Krzysztof P Nowak organizuje konkurs O LAUR KOSMO GNOMA. Konkursowi patronuje Portal Mythai. Zwycięskie opowiadania ukażą się drukiem. Nie ma ograniczeń dla autorów, ani pod względem wieku, ani doświadczenia; nie ograniczamy także tematyki i charakteru opowiadań.

... ludzie, którzy osiągnęli tak wiele, przestali już wystarczać, ich czas minął, ich możliwości twórcze zostały wyczerpane. Dalszy rozwój wymaga czegoś nowego.
(Clifford D. Simak)

Tytuł świadczy o jednym - na konkurs przyjmowane będą zarówno opowiadania typu fantasy, jak sf i grozy. Szukamy po prostu dobrych opowiadań. Nazwa konkursu i motto mówią jednak o czymś więcej. - Kosmos jest czarodziejskim miejscem. Ludzie zaś są stworzeniami, którym nie wystarcza otaczająca ich rzeczywistość. Szczególnie pisarze fantastyki. Pragną wykroczyć poza otaczające ich ramy i robią to za pomocą swej wyobraźni. W różne strony i czasy.

Konkurs został zorganizowany przez Krzysztofa P Nowaka, patronuje mu zaś forum dyskusyjne Mythai. Nagrody będą książkowe. Zwycięskie opowiadanie zostanie opublikowane w powstającej właśnie antologii fantastyki z udziałem znanych w kraju pisarzy. Jeśli uznamy, że jest wiele opowiadań konkurencyjnych, wydamy także osobny tomik pokonkursowy. Utwory zbieramy do dnia 20 kwietnia. Prace przysyłać mogą zarówno amatorzy jak pisarze zrzeszeni. Nie ma także ograniczeń wiekowych.

Głównym jurorem będzie Luiza Dobrzyńska.

Prosimy wysyłać opowiadania drogą elektroniczną na adres eviva66 (małpka) gmail.com Utwory mają być opatrzone tylko nickiem. Nick, krótką notkę o sobie i dane kontaktowe prosimy wysłać na adres krzysztof (małpka) mythai.info prosimy także o krótkie oświadczenie, że utwór jest dziełem oryginalnym i nigdzie nie publikowanym oraz że autor zgadzą się na nieodpłatną publikację wybranych utworów.

W przypadku dużego zainteresowania konkursem przewidujemy dalsze edycje.


Wątek na forum poświęcony konkursowi "O LAUR KOSMO GNOMA"

Wampiry w polskiej rzeczywistości - doskonała okazja, żeby zaistnieć w polskiej literaturze i zdobyć atrakcyjne nagrody.

Regulamin:

1. Organizatorem konkursu jest Apeiron Magazine, dostępny pod adresem www.apeironmag.pl. Współorganizatorami są serwis Mythai.info oraz wydawnictwo Fabryka Słów.

2. W konkursie mogą wziąć udział twórcy, którzy zamieszkują na terytorium Polski.

3. Warunkiem przyjęcia dzieła do konkursu jest nadesłanie pod adres: opowiadania@apeironmag.pl z tematem "konkurs":
- opowiadania osadzonego w konwencji fantasy, temat: "Wampiry w polskiej rzeczywistości",
- do 31 marca 2010 roku,
- podpisanego imieniem i nazwiskiem,
- objętości maksymalnie 20 stron (marginesy standardowe, czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1).

4. Nadesłane prace nie mogą nosić znamion plagiatu.

5. Jury w składzie:
- sędzia główny: Magdalena Pioruńska(redaktor naczelny AM),
- Rafał Natzke Kruszyński(szef działu Muzeum Piosenek),
- Marcin Żołtowski(szef działu Opowiadań),
- Mariusz Moryl(szef portalu mythai),
- Piotr Andruczyk (drugi administrator mythai),
dokona subiektywnego i demokratycznego wyboru najlepszych dzieł.

6. Nagrodami w konkursie są:
a) Za pierwsze miejsce:
- wydanie książki elektronicznej w wydawnictwie EscapeMagazine.pl,
- dyplom,
- książka wydawnictwa Fabryka Słów,
- bon o wartości 50 zł do zrealizowania w dowolnym EMPiK-u
b) Za drugie miejsce:
- dwie książki wydawnictwa Fabryka Słów,
- dyplom,
- film DVD związany z tematyką konkursu,
c) Za trzecie miejsce:
- dwie książki wydawnictwa Fabryka Słów,
- dyplom,
- bon o wartości 50 zł do zrealizowania w sklepie Zantes.pl

7. W przypadku pierwszego miejsca, autor otrzymuje gwarancję wydania książki elektronicznej w wydawnictwe EscapeMagazine.pl, jeśli autor podpisze standardową umowę wydawniczą z w/w wydawnictwem. W przypadku nieskorzystania z oferty wydawnictwa:
a) autorowi nie przysługuje wymiana tej nagrody na inną,
b) autorowi przysługuje zachowanie pozostałych nagród, które zdobył w tym konkursie.

8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na bezpłatną publikację swoich dzieł na łamach Apeiron Magazine.pl oraz www.mythai.info

9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

Wątek na forum poświęcony konkursowi.

Konkurs "Najlepsza przygoda RPG 2007"

Konkurs na najlepszy scenariusz do gry RPG w dowolnym systemie. Tym razem wygrać można to, co Gracze lubią najbardziej - czyli kości do gry o równowartości 200 złotych; a dla zwycięzcy dodatkowa gratka w wysokości 100 złotych np. na zakup nowego podręcznika. Nagrody zostaną rozdysponowane pomiędzy autorami 5 najlepszych prac. Warunkiem jest nadesłanie przygody dostosowanej do dowolnego systemu RPG na adres: konkurs_rpg@op.pl . Szczegóły niżej!

Konkurs potrwa od 1 października 2007 do końca grudnia 2007. Prace przestaną być przyjmowane z początkiem roku 2008. Głównym sponsorem konkursu jest znany producent zdobionych kości do gier, Q-workshop; patronat medialny obejmuje Mythai (www.mythai.info) oraz Smocza Grota (www.smocza-grota.prv.pl).

   

Prace konkursowe należy przesłać na adres konkurs_rpg@op.pl. Przed wysłaniem pracy prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem. W razie dodatkowych pytań proponujemy odwiedzić wątek na forum Mythai poświęcony konkursowi lub wątek na forum Smoczej Groty poświęcony konkursowi.


Regulamin konkursu "Najlepsza przygoda RPG 2007":

1. Warunki wzięcia udziału w konkursie:

1.1 Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne, ale osoby niepełnoletnie mają obowiązek poinformować rodziców/opiekunów o udziale w konkursie i o ewentualnej wygranej.

1.2 Przygoda powinna mieć formę scenariusza RPG zgodnego z dowolnym, kompletnym systemem RPG (AD&D, Warhammer, Wampir: Maskarada, Dzikie Pola, Śródziemie i inne)

1.3 Prace konkursowe można nadsyłać do 31 grudnia 2007 roku. Można nadesłać więcej niż jedną pracę; każdy utwór bierze udział w konkursie niezależnie od innych.

1.4 Wysyłając pracę, autor wyraża jednocześnie zgodę na bezpłatną publikację dzieła na witrynach www.mythai.info oraz www.smocza-grota.prv.pl i akceptuje niniejszy regulamin konkursu.

1.5 Autor zobowiązuje się, że nadesłana przez niego praca konkursowa nie łamie polskiego prawa; w szczególności - że nie jest to plagiat.

1.6 Utwory biorące udział w konkursie nie mogą zostać usunięte ani zmienione bez zgody redakcji serwisów, w których zostały opublikowane.

1.7 Każdy biorący udział w konkursie musi mieć możliwość odebrania nagrody, tzn. musi być w stanie wskazać adres, na który zostanie przesłana nagroda lub przekaz pieniężny, ewentualnie (w wypadku pierwszego miejsca) podać numer konta bankowego w Polsce, na które będzie można dokonać przelewu wygranej. W wypadku, gdyby nie było możliwości przekazania nagrody, komisja sędziowska przyzna ją autorowi (autorce), który zajmie drugie miejsce.

1.8 Wraz z pracą należy koniecznie nadesłać dane takie jak: imię, nazwisko, dokładny adres i telefon. Prace, które nie spełnią tego warunku do końca roku 2007 nie będą brane pod uwagę. Można publikować pod pseudonimem, ale prawdziwe dane muszą być znane redakcji. Nadesłane dane osobowe nie będą przekazywane dalej i posłużą wyłącznie do identyfikacji uczestników konkursu. Praca musi zawierać tytuł oraz opis, do jakiego systemu RPG została napisana.

1.9 Utwory członków komisji sędziowskiej lub ich krewnych nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu nagrody.

1.10 Wszyscy biorący udział w konkursie zobowiązują się, że w razie wygranej potwierdzą otrzymanie nagrody stosownym wpisem na forum i umożliwią kontakt ze sobą (np. elektroniczny) pozostałym współzawodnikom :) Sama przyjemność!


2. Nagrody i sędziowanie

2.1 Pula nagród to 5 zestawów kości firmy Q-workshop oraz 10 kosci specjalnych firmy Q-workshop, warte w sumie 200 zł, oraz 100 PLN za pierwsze miejsce. Głównym sponsorem jest producent kości do gry Q-workshop.

2.2 Zwycięzcy konkursu zostaną wytypowani do końca stycznia 2007 przez komisję w składzie:

Mariusz Moryl (redaktor naczelny www.mythai.info)
Paweł Iwanowicz (redaktor naczelny www.smocza-grota.prv.pl)

2.3 Przy ustalaniu najlepszej pracy komisja będzie się kierowała subiektywną oceną kunsztu konstruowanej fabuły, szczegółowością i czytelnością opisania scenerii, jakością dołączonej grafiki (zwłaszcza map - jeżeli takowych praca będzie wymagać) i nade wszystko, grywalnością. Scenariusz powinien być oryginalny i napisany poprawną polszczyzną.

   Wątek na forum poświęcony konkursowi (Mythai)

Wątek na forum poświęcony konkursowi (Smocza Grota)

Informacje o wynikach konkursu »

do góry


Konkurs "Chwała bohaterom!"

Konkurs na najlepszą przygodę RPG do Systemu RPG Mythai®. Praca może mieć formę scenariusza, kampanii, epopei. Pula nagród wynosi 150 złotych!!! Wygrają autorzy 3 najlepszych prac: za 1 miejsce autor otrzyma 70 PLN nagrody; za 2 - 50 PLN; za 3 - 30 PLN. Warunkiem jest opublikowanie bądź nadesłanie na adres redakcji przygody dostosowanej do Systemu RPG Mythai®. Przygody do innych systemów mogą wziąć udział wyłącznie w konkursie "Najlepsza przygoda RPG 2007".

Konkurs będzie aktualny przez cały rok 2007. Prace przestaną być przyjmowane z początkiem 2008.

Prace konkursowe należy opublikować na witrynie przy pomocy systemu publikacji. Dopiero w razie kłopotów (załączenie mapek, obrazków) należy kontaktować się z redakcją witryny. Przed wysłaniem pracy prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem konkursu. W razie dodatkowych pytań proponujemy odwiedzić wątek na forum poświęcony konkursowi.


Regulamin konkursu "Chwała bohaterom!":

1. Warunki wzięcia udziału w konkursie:

1.1 Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne, ale osoby niepełnoletnie mają obowiązek poinformować rodziców/opiekunów o udziale w konkursie i o ewentualnej wygranej. Wszystkie źródła, które znaleźliśmy, wskazują na to, że konieczność uiszczenia podatku powstaje, jeśli wartość nagrody przekracza 760 PLN; takiej kwoty u nas nikt nie wygra, więc sprawa powinna być jasna.

1.2 Przygoda powinna mieć formę scenariusza, kampanii lub epopei RPG zgodnej z definicją tych słów zamieszczoną w podręczniku Systemu RPG Mythai® opublikowanego na tej witrynie. W konkursie biorą udział wyłącznie scenariusze dostosowane do tego systemu.

1.3 Prace konkursowe można nadsyłać do 31 grudnia 2007 roku. Można nadesłać więcej niż jedną pracę; każdy utwór bierze udział w konkursie niezależnie od innych.

1.4 Obowiązuje klauzula prawna wszystkich publikacji na naszej witrynie: "Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację załączonego dzieła na witrynie www.mythai.info i akceptuję regulamin konkursu określony na stronie http://www.mythai.info/info/konkurs.php, poza tym zachowujac wszystke prawa autorskie. Oświadczam rownież, że jestem Autorem tego dzieła i nie dokonałem plagiatu."

1.5 W konkursie mogą wziąć udział utwory opublikowane na www.mythai.info (www.mythai.pl) przed ogłoszeniem konkursu.

1.6 Utwory biorące udział w konkursie nie mogą zostać usunięte z serwisu www.mythai.info ani zmienione bez zgody redakcji serwisu www.mythai.info aż do dnia 31 grudnia 2009 roku.

1.7 Każdy biorący udział w konkursie musi mieć możliwość odebrania nagrody, tzn. musi przynajmniej dysponować numerem konta bankowego (w Polsce), na które będzie można dokonać przelewu wygranej. W wypadku, gdyby nie było możliwości przekazania nagrody, komisja sędziowska przyzna ją autorowi (autorce), który zajmie drugie miejsce.

1.8 Wraz z utworem należy koniecznie nadesłać: imię, nazwisko, dokładny adres i telefon. W wypadku publikacji online, informacje te należy zapisać w polu "Copyright" widocznym tylko przy tworzeniu publikacji. Prace, które nie spełnią tego warunku do końca roku 2007 nie będą brane pod uwagę. Można publikować pod pseudonimem, ale prawdziwe dane muszą być znane redakcji. Nadesłane dane osobowe nie będą przekazywane dalej i posłużą wyłącznie do identyfikacji uczestników konkursu.

1.9 Utwory członków komisji sędziowskiej lub ich krewnych nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu nagrody pieniężnej.

1.10 Wszystkie prace przysyłane do redakcji w tym roku, jeżeli spełnią powyższe warunki, będą zgłoszone do konkursu w sposób automatyczny - chyba że autor wyraźnie zaznaczy, że nie chce brać w nim udziału.

1.11 Wszyscy biorący udział w konkursie zobowiązują się, że w razie wygranej potwierdzą otrzymanie nagrody stosownym wpisem na forum i umożliwią kontakt ze sobą (np. elektroniczny) pozostałym współzawodnikom :) Sama przyjemność!


2. Nagrody i sędziowanie

2.1 Jest przewidziana nagroda 70 PLN dla autora pracy uznanej za najlepszą.

2.2 Jest przewidziana nagroda 50 PLN dla autora pracy, która zajmie drugie miejsce.

2.3 Jest przewidziana nagroda 30 PLN dla autora pracy, która zajmie trzecie miejsce.

2.3 Autorowi najlepszej pracy zostanie wysłany dyplom gratulacyjny.

2.4 Rok to dużo czasu - mogą pojawić się inne nagrody!

2.5 Zwycięzca konkursu zostanie wytypowany do końca stycznia 2007 przez komisję w składzie:

mgr Mariusz Moryl (74-300 Myślibórz, ul. Kaszubska 1B)
mgr inż. Bartłomiej Raźny (74-300 Myślibórz, ul. Wyszyńskiego 9/4)

2.6 Do obecnej listy sędziów mogą dojść inne osoby. W takim wypadku będzie ich również dotyczył punkt 1.9.

2.7 Przy ustalaniu najlepszej pracy komisja będzie się kierowała subiektywną oceną kunsztu konstruowanej fabuły, szczegółowością i czytelnością opisania scenerii, jakością dołączonej grafiki (zwłaszcza map) i stopniem dopasowania do reguł Systemu RPG Mythai. Scenariusz powinien przede wszystkim być grywalny i być napisany poprawną polszczyzną.Wątek na forum poświęcony konkursowi

Informacje o wynikach konkursu »


Konkurs "Ze słów - światy"

Tak tak, wystarczy sięgnąć - i możecie mieć Władysława Jagiełłę w kieszeni! Konkurs jest dla wszystkich, nie ryzykuje się niczym. Trzeba tylko nadesłać utwór fantastyczny... byle dobry!

Tym sposobem chcemy rozpocząć nie tylko Nowy Rok, ale zwyczaj! Planujemy ogłaszać konkursy co rok - zawsze 1 stycznia. Zaczynamy od rywalizacji o najlepszy utwór fantastyczy. W związku z tematyką witryny, to się po prostu samo nasunęło! Macie dokładnie rok, żeby przygotować coś, co już napisaliście albo napisać coś nowego. Ale nie przegapcie szansy... Bo następne konkursy niekoniecznie będą literackie i niekoniecznie z takimi nagrodami jak ten!

Prace konkursowe należy opublikować na witrynie w tym miejscu. Przed wysłaniem pracy prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem konkursu. W wypadku dodatkowych pytań proponujemy odwiedzić wątek na forum poświęcony konkursowi.


Regulamin konkursu "Ze słów - światy":

1. Warunki wzięcia udziału w konkursie:

1.1 Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne, ale osoby niepełnoletnie mają obowiązek poinformować rodziców/opiekunów o udziale w konkursie i o ewentualnej wygranej. Wszystkie źródła, które znaleźliśmy, wskazują na to, że konieczność uiszczenia podatku powstaje, jeśli wartość nagrody przekracza 760 PLN; takiej kwoty u nas nikt nie wygra, więc sprawa powinna być jasna.

1.2 Utwór musi być napisany prozą, mieć co najmniej 3 strony A4 i należeć do gatunku literackiego określanego mianem fantastyki (nieistotne, czy fantasy, czy science-fiction). W razie wątpliwości, czy dane dzieło kwalifikuje się do udziału w konkursie, należy skontaktować się z redakcją.

1.3 Prace konkursowe można nadsyłać do 31 grudnia 2006 roku. Można nadesłać więcej niż jedną pracę; każdy utwór bierze udział w konkursie niezależnie od innych.

1.4 Obowiązuje klauzula prawna wszystkich publikacji na naszej witrynie: "Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację załączonego dzieła na witrynie www.mythai.info i akceptuję regulamin konkursu określony na stronie http://www.mythai.info/info/konkurs.php, poza tym zachowujac wszystke prawa autorskie. Oświadczam rownież, że jestem Autorem tego dzieła i nie dokonałem plagiatu."

1.5 W konkursie mogą wziąć udział utwory opublikowane na www.mythai.info (www.mythai.pl) przed ogłoszeniem konkursu.

1.6 (punkt zmieniony) Utwory biorące udział w konkursie nie mogą być utworami publikowanymi gdziekolwiek indziej, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, aż do dnia 31 grudnia 2009 roku. Dotyczy to również okresu sprzed nadesłania publikacji. Wyjątkiem jest punkt 1.5. Utwory biorące udział w konkursie nie mogą zostać usunięte z serwisu www.mythai.info ani zmienione aż do dnia 31 grudnia 2009 roku.

1.7 Każdy biorący udział w konkursie musi mieć możliwość odebrania nagrody, tzn. musi przynajmniej dysponować numerem konta bankowego (w Polsce), na które będzie można dokonać przelewu wygranej. W wypadku, gdyby nie było możliwości przekazania nagrody, komisja sędziowska przyzna ją autorowi (autorce), który zajmie drugie miejsce.

1.8 Wraz z utworem należy koniecznie nadesłać: imię, nazwisko, dokładny adres i telefon. W wypadku publikacji online, informacje te należy zapisać w polu "Copyright" widocznym tylko przy tworzeniu publikacji. Prace, które nie spełnią tego warunku do końca roku 2006 nie będą brane pod uwagę. Można publikować pod pseudonimem, ale prawdziwe dane muszą być znane redakcji. Nadesłane dane osobowe nie będą przekazywane dalej i posłużą wyłącznie do identyfikacji uczestników konkursu.

1.9 Utwory członków komisji sędziowskiej lub ich krewnych nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu nagrody pieniężnej.

1.10 Wszystkie prace przysyłane do redakcji w tym roku, jeżeli spełnią powyższe warunki, będą zgłoszone do konkursu w sposób automatyczny - chyba że autor wyraźnie zaznaczy, że nie chce brać w nim udziału.

1.11 Wszyscy biorący udział w konkursie zobowiązują się, że w razie wygranej potwierdzą otrzymanie nagrody stosownym wpisem na forum i umożliwią kontakt ze sobą (np. elektroniczny) pozostałym współzawodnikom :) Sama przyjemność!


2. Nagrody i sędziowanie

2.1 Jest przewidziana nagroda 100 PLN dla autora pracy uznanej za najlepszą.

2.2 Jest przewidziana nagroda 50 PLN dla autora pracy, która zajmie drugie miejsce.

2.3 Autorom trzech najlepszych prac zostaną wysłane dyplomy gratulacyjne.

2.4 Rok to dużo czasu - mogą pojawić się inne nagrody!

2.5 Zwycięzca konkursu zostanie wytypowany do końca stycznia 2007 przez komisję w składzie:

mgr Mariusz Moryl (74-300 Myślibórz, ul. Kaszubska 1B)
mgr inż. Bartłomiej Raźny (74-300 Myślibórz, ul. Wyszyńskiego 9/4)
mgr Piotr Bałuk (74-300 Sobienice 5)

2.6 Do obecnej listy sędziów mogą dojść inne osoby. Punkt 1.9 będzie ich również dotyczył.

2.7 Przy ustalaniu najlepszej pracy komisja będzie się kierowała subiektywną oceną kunsztu literackiego oraz zawartych w utworze wartości artystycznych i emocjonalnych. Opowiadanie powinno przede wszystkim dobrze się czytać i być napisane poprawną polszczyzną.Wątek na forum poświęcony konkursowi

Informacje o wynikach konkursu »

do góry
Nasi użytkownicy napisali 77181 wiadomości na forum oraz dodali 442 publikacji.
Zapisało się nas już 2010

Ostatnio do paczki dołączył Madraz0

 
Po stronie kręci się 1 osób: 0 zarejestrowany, 0 ukrytych, 1 gości.
 


       Dział Informacji:

   •   Strona główna
   •   Wieści
   •   Konkursy
   •   Współpraca i reklama
   •   Publikacje
   •   Linki
   •   O witrynie
   •   Mapa serwisu
   •   Podziękowania
   •   Prawa autorskie
   •   Kontakt


  
Strona główna | Mapa serwisu | Wersja tekstowa | O stronie | Podziękowania
Sponsoruj mythai.info | Informacje o prawach autorskich | Kontakt

© 2004 - 2016 Mariusz Moryl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia identyfikacji użytkownika.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
 
zamknij
Masz nowych listów.