Użytkownik: Hasło: Rejestracja
Dodatek B - Zwierzęta i postacie

« Wstecz | |  2. Zwykli ludzie  | | Dalej »


mężczyzna | kobieta | chłopiec | dziewczynka | starzec | staruszka | chłop | kupiec | karczmarz | myśliwy | wytrawny myśliwy | drwal | kowal | szlachcic | szlachcianka  Zwykły mężczyzna
ZDR: 14   Wtr: 2
W (nóż): 3
Cios (nóż): (k8) k4 + 2
W (pięść): 2
Cios (pięść): 3
A: 1   F: 1
O: 2   WW: 2   Strzelanie: 2   Rzucanie: 2   Sz: 7   R: 7   S: 7   Z: 6   Pływ: 6
I: 7   Boj: 7   SW: 3   Ogł: 6   Zwierz: 7
• Posiada:  7 M, zwykłe ubrania, buty, pasek. Nóż (k8) k4.
PD: 10

© Fot. John Webb (www.heart-of-england.net)

  Zwykła kobieta
ZDR: 13   Wtr: 2
W (pięść): 2
Cios (pięść): 2
A: 1   F: 1
O: 2   WW: 2   Strzelanie: 2   Rzucanie: 2   Sz: 6   R: 7   S: 5   Z: 7   Pływ: 6
I: 7   Boj: 6   SW: 3   Ogł: 8   Zwierz: 7
• Posiada: 7 M, zwykłe ubrania, buty.
PD: 7

© Fot. John Webb (www.heart-of-england.net)

  Chłopiec, lat 12 - 14
ZDR: 12   Wtr: 2
W (pięść): 2
Cios (pięść): 2
A: 1   F: 1
O: 2   WW: 2   Strzelanie: 2   Rzucanie: 2   Sz: 6   R: 7   S: 6   Z: 8   Pływ: 6
I: 5   Boj: 7   SW: 1   Ogł: 5   Zwierz: 7
• Posiada: Zwykłe ubrania, buty.
PD: 7

  Dziewczynka, lat 12 - 14
ZDR: 11   Wtr: 2
W (pięść): 2
Cios (pięść): 1
A: 1   F: 1
O: 2   WW: 2   Strzelanie: 2   Rzucanie: 2   Sz: 5   R: 7   S: 4   Z: 9   Pływ: 6
I: 5   Boj: 5   SW: 1   Ogł: 7   Zwierz: 8
• Posiada: Zwykłe ubrania, buty.
PD: 7

  Starzec, chory
ZDR: 12   Wtr: 2
W (pałka - maczuga): 3
Cios (pałka - maczuga): (k20) k4 + 5
A: 1   F: 1
O: 0   WW: 0   Strzelanie: 1   Rzucanie: 2   Sz: 4   R: 5   S: 5   Z: 5   Pływ: 5
I: 9   Boj: 6   SW: 5   Ogł: 7   Zwierz: 7
• Posiada: 4 M, zwykłe ubrania, buty. Laska (k20) k4 + 3.
PD: 10

  Staruszka, chora
ZDR: 11   Wtr: 2
W (pięść): 0
Cios (pięść): 1
A: 1   F: 1
O: 0   WW: 0   Strzelanie: 1   Rzucanie: 2   Sz: 3   R: 5   S: 4   Z: 6   Pływ: 3
I: 9   Boj: 5   SW: 5   Ogł: 9   Zwierz: 8
• Posiada: 3 M, zwykłe ubrania, buty.
PD: 5

  Wieśniak, chłop, rolnik
ZDR: 17   Wtr: 3   Prot: 0
W (kosa): 5
Cios (kosa): (k8) k6 + 5
W (siekiera): 5
Cios (siekiera): (k12) k3 + 7
A: 1   F: 1
O: 3   WW: 3   Strzelanie: 3   Rzucanie: 7   Sz: 7   R: 7   S: 9   Z: 8   Pływ: 4
I: 6   Boj: 8   SW: 3   Ogł: 5   Zwierz: 10
• Umie: Uprawiać rolę, zajmować się zwierzętami gospodarczymi.
• Posiada: Kosa (k8) k6 + 1. Sakiewkę z 4M. Nędzne ubranie.
PD: 15

  Kupiec
ZDR: 13   Wtr: 2   Prot: 0
W (sztylet): 2
Cios (sztylet): (k8) k4 + 3
A: 1   F: 1
O: 1   WW: 1   Strzelanie: 2   Rzucanie: 3   Sz: 5   R: 6   S: 6   Z: 7   Pływ: 3
I: 9   Boj: 5   SW: 4   Ogł: 10   Zwierz: 6
• Umie:  Doskonale targuje się i oszukuje.
• Posiada: Dobrze ubrany, 3 pierścienie na palcach (po 2S) i łańcuch (4S). Sakiewka 38M, 6S. Sztylet (k8) k4 + 2.
PD: 9

  Karczmarz
ZDR: 15   Wtr: 3   Prot: 0
W (nóż): 3
Cios (nóż): (k8) k4 + 1
A: 1   F: 1
O: 2   WW: 2   Strzelanie: 2   Rzucanie: 4   Sz: 7   R: 9   S: 6   Z: 9   Pływ: 3
I: 8   Boj: 3   SW: 3   Ogł: 8   Zwierz: 8
• Umie:  Doskonale targuje się i oszukuje.
• Posiada: Zwykłe ubranie, Sakiewka 68M, 12S. Nóż (k8) k4.
PD: 10

  Myśliwy
ZDR: 16   Wtr: 3   Prot: 1
W (nóż długi): 5
Cios (nóż długi): (k8) k4 + 4
A: 1   F: 2
O: 4   WW: 4   Strzelanie: 7   Rzucanie: 5   Sz: 9   R: 9   S: 8   Z: 8   Pływ: 3
I: 8   Boj: 6   SW: 4   Ogł: 5   Zwierz: 10
• Umie: Tropić, odnajdywać ślady, poruszać się cicho i odnajdywać drogę w lasach. Zna zwyczaje zwierząt łownych, potrafi zatroszczyć się o swoje przeżycie w lesie.
• Posiada: Kołczan i 10 strzał zwykłych (k6) k6. Worek z wodą (1,5l), 3R. Sakiewka z 18M, 2S. Krzesiwo, hubka x 10. Zapasowa cięciwa. Ubranie ze skór, z kapturem; znoszone, ale porządne (+1 pp). Peleryna. Miękkie buty skórzane +1pp.
PD: 20
  
© Fot. John Webb (www.heart-of-england.net)

  Wytrawny myśliwy
ZDR: 18   Wtr: 4   Prot: 2
W (nóż długi): 7
Cios (nóż długi): (k8) k4 + 5
A: 2   F: 2
O: 6   WW: 6   Strzelanie: 11   Rzucanie: 7   Sz: 11   R: 12   S: 9   Z: 12   Pływ: 3
I: 9   Boj: 7   SW: 4   Ogł: 4   Zwierz: 14
. Umie: Tropić, odnajdywać ślady, poruszać się cicho i odnajdywać drogę w lasach. Zna zwyczaje zwierząt łownych, potrafi zatroszczyć się o swoje przeżycie w lesie.
• Posiada: Kołczan i 10 strzał zwykłych (k6) k6. Nóż długi (k8) k4 + 1. Worek z wodą (1,5l), 3R. Sakiewka z 18M, 2S. Krzesiwo, hubka x 10. Zapasowa cięciwa. Ubranie ze skór, z kapturem; znoszone, ale porządne (+1pp). Peleryna. Miękkie buty skórzane +1pp.
PD: 37

  Drwal
ZDR: 18   Wtr: 4   Prot: 2
W (siekiera): 6
Cios (siekiera): (k12) k3 + 7
W (nóż długi): 5
Cios (nóż długi): (k8) k4 + 5
A: 1   F: 1
O: 4   WW: 4   Strzelanie: 6   Rzucanie: 6   Sz: 8   R: 8   S: 10   Z: 9   Pływ: 3
I: 6   Boj: 8   SW: 3   Ogł: 4   Zwierz: 7
• Umie: Odnajdywać drogę w lasach, ścinać drzewa.
• Posiada: Siekiera (k12) k3 + 3, Nóż długi (k8) k4 + 1. Worek z wodą (1,5l), 2R. Sakiewka z 16M. Krzesiwo, hubka x 10. Ubranie z twardych skór; znoszone, ale porządne (+2 pp). Buty skórzane +1pp.
PD: 18

  Kowal
ZDR: 20   Wtr: 4   Prot: 2
W (młot kowalski): 6
Cios (młot kowalski): (k20) k4 + 11
W (nóż): 6
Cios (nóż): (k8) k4 + 5
A: 1   F: 1
O: 5   WW: 5   Strzelanie: 5   Rzucanie: 8   Sz: 8   R: 9   S: 12   Z: 9   Pływ: 4
I: 8   Boj: 8   SW: 4   Ogł: 6   Zwierz: 9
• Umie: Wykuwać żelazne przedmioty, w tym podkowy, narzędzia i zwykłą broń.
• Posiada: Młot kowalski (k20) k4 + 6, Nóż (k8) k4 + 0. Sakiewkę z 42M, 6S, 1Z. Ubranie ze skóry, fartuch garbowany (3pp), buty (2pp), kuźnię ze sprzętem: kowadło, młoty, obcęgi, piec, miech, pręty i sztaby żelazne itd..
PD: 21

Szlachcic
ZDR: 16   Wtr: 3   Prot: 1
W (miecz długi 1-ręczny): 10
Cios (miecz długi 1-ręczny): (k10) k10 + 6
W (sztylet): 7
Cios (sztylet): (k8) k4 + 5
A: 1   F: 2
O: 6   WW: 6   Strzelanie: 8   Rzucanie: 7   Sz: 9   R: 11   S: 9   Z: 12   Pływ: 8
I: 10   Boj: 13   SW: 4   Ogł: 12   Zwierz: 9
• Umie: Zachowywać się dwornie, jeździć konno, śpiewać, grać na instrumentach, tańczyć.
• Posiada: Miecz długi jednoręczny (k10) k10 + 2, Sztylet (k8) k4 + 2. Sakiewkę z 9M, 11S, 2Z. Ubranie porządne, wykwintne, z miękkiej skórki, bawełny i jedwabiów. Zwykle posiada własną ziemię, dom, służbę, konia, zbroję.
PD: 25
  
© Fot. John Webb (www.heart-of-england.net)

  Szlachcianka
ZDR: 14   Wtr: 2   Prot: 0
W (sztylet): 4
Cios (sztylet): (k8) k4 + 3
W (pięść): 3
Cios (pięść): 1
A: 1   F: 1
O: 3   WW: 3   Strzelanie: 6   Rzucanie: 2   Sz: 7   R: 7   S: 5   Z: 12   Pływ: 6
I: 10   Boj: 7   SW: 4   Ogł: 14   Zwierz: 5
• Umie: Śpiewać, tańczyć, szyć.
• Posiada: Sztylet (k8) k4 + 2. Sakiewkę z 1M, 5S. Trzy komplety kosztownych ubrań.
PD: 11


« Wstecz | |  2. Zwykli ludzie  | | Dalej »
 


       Dział RPG:

   •   System RPG Mythai Starter
   •   System RPG Mythai:
        •  Rozdziały:
               •   1 - Wprowadzenie
               •   2 - Dla niecierpliwych
               •   3 - Gra
               •   4 - Bohater
               •   5 - Walka
               •   6 - Magia
               •   7 - Księga Wiedzy
        •  Dodatki:
               •   A - Przedmioty
               •   B - Postacie i potwory
               •   C - Prowadzenie sesji
               •   D - Słowniczek
   •   Świat Mythai
   •   Pomoce
   •   Przygody
   •   Download podręczników RPG
   •   Humor
   •   Publikuj »
  
Strona główna | Mapa serwisu | Wersja tekstowa | O stronie | Podziękowania
Sponsoruj mythai.info | Informacje o prawach autorskich | Kontakt

© 2004 - 2016 Mariusz Moryl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia identyfikacji użytkownika.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.