Użytkownik: Hasło: Rejestracja
Dodatek B - Zwierzęta i postacie

« Wstecz | |  3. Strażnicy i wojownicy  | | Dalej »


giermek | strażnik miejski | strażnik kupca | strażnik w gospodzie, sklepie | gwardzista | gwardzista elitarny | wojownik z mieczem dwuręcznym | wojownik z mieczem jednoręcznym | wojownik z dzidą | pikinier | topornik | łucznik zamkowy | lekka konnica, miecz i krótki łuk | rycerz konny z mieczem | dowódca oddziału pieszego | dowódca ciężkiego oddziału konnego (rycerz) | dowódca lekkiego oddziału konnego  Giermek, pomocnik zbrojnego.
ZDR: 16   Wtr: 3   Prot: 2
W (miecz długi 1-ręczny): 10  
Cios (miecz długi 1-ręczny): k10 + 8  
W (dzida): 9  
Cios (dzida): k10 + 9
A: 1   F: 2
O: 4   WW: 4   Strzelanie: 4   Rzucanie: 6   Sz: 8   R: 8   S: 8   Z: 9   Pływ: 6
I: 8   Boj: 9   SW: 7   Ogł: 8   Zwierz: 10
• Posiada: Miecz długi jednoręczny (k10) k10 + 2, Dzida (k8) k10 + 3. Sakiewka z 3M. Ubranie skórzane (+2pp), czasem z kapturem. Rzadko: kolczuga (+3pp) i hełm (+6pp).
• Opis: Pomocnik i terminator rycerza, często bez własnego konia. Ponieważ w niektórych miejscach pasowanie na rycerza może ściśle zależeć np. od urodzenia, jest możliwa sytuacja, w której pomocnik rycerza nie ma możliwości awansować. Nie znaczy to jednak, że nie może zostać wielkim wojownikiem, nawet dorównywującym swojemu panu.
PD: 25
  
Fot. na licencji publicznej (public domain)

  Strażnik miejski
ZDR: 18   Wtr: 4   Prot: 4
W (miecz średni 1-ręczny): 9
Cios (miecz średni 1-ręczny): (k10) k8 + 6
W (halabarda): 10
Cios (halabarda): (k12) k10 + 9
A: 1   F: 2
O: 5   WW: 5   Strzelanie: 8   Rzucanie: 8   Sz: 10   R: 9   S: 10   Z: 9   Pływ: 8
I: 7   Boj: 8   SW: 4   Ogł: 7   Zwierz: 7

© Fot. www.southtower.on.ca
   • Posiada: Miecz średni jednoręczny (k10) k8 + 2, Halabarda (k12) k10 + 5. Sakiewkę z 15M, 2S. Koszulę kolczą z rękawami, podszytą skórą (+4pp), prosty hełm (+6pp), skórzane spodnie (+2pp) i buty (+2pp). Jeśli uzbrojony w miecz, wówczas często posiada tarczę +3O.
PD: 28

  Strażnik kupca, karawany
ZDR: 19   Wtr: 4   Prot: 3
W (miecz długi 1-ręczny): 11
Cios (miecz długi 1-ręczny): (k10) k10 + 7
W (topór 1-ręczny, 1str): 10
Cios (topór 1-ręczny, 1str): (k12) k6 + 10
A: 2   F: 2
O: 6   WW: 6   Strzelanie: 9   Rzucanie: 8   Sz: 10   R: 11   S: 11   Z: 11   Pływ: 8
I: 7   Boj: 9   SW: 4   Ogł: 6   Zwierz: 10
• Posiada: Miecz długi jednoręczny (k10) k10 + 2, Topór jednoręczny z jednym ostrzem (k12) k6 + 5. Sakiewkę z 18M, 1S. Koszulę kolczą z rękawami, podszytą skórą (+3pp), prosty hełm (+5pp), skórzane spodnie (+1pp) i buty (+2pp). Czasem posiada tarczę +3O.
PD: 42

  Strażnik w gospodzie, sklepie (wykidajło)
ZDR: 19   Wtr: 4   Prot: 2
W (pałka - maczuga): 10
Cios (pałka - maczuga): (k20) k4 + 9
W (topór 1-ręczny, 1str): 10
Cios (topór 1-ręczny, 1str): (k12) k6 + 11
A: 2   F: 2
O: 7   WW: 7   Strzelanie: 7   Rzucanie: 8   Sz: 10   R: 11   S: 13   Z: 11   Pływ: 7
I: 6   Boj: 11   SW: 4   Ogł: 6   Zwierz: 7
• Posiada: Pałka - maczuga (k20) k4 + 3, Topór jednoręczny z jednym ostrzem (k12) k6 + 5. Sakiewkę z 12M. Koszulę kolczą, podszytą skórą (+3pp), skórzane spodnie (+1pp) i buty (+2pp).
PD: 40

  Strażnik zamkowy (gwardzista)
ZDR: 19   Wtr: 4   Prot: 8
W (halabarda): 12
Cios (halabarda): (k12) k10 + 10
W (miecz półtoraręczny): 12
Cios (miecz półtoraręczny): (k10) k10 + 8
A: 2   F: 2
O: 7   WW: 7   Strzelanie: 12   Rzucanie: 9   Sz: 10   R: 13   S: 12   Z: 12   Pływ: 9
I: 8   Boj: 11   SW: 4   Ogł: 9   Zwierz: 9
• Umie: Walczyć w szeregu, w grupie.
• Posiada: Halabarda (k12) k10 + 5, Miecz półtoraręczny (k10) k10 + 3. Sakiewkę z 35M. Strój łuskowy z rękawami, podszyty skórą (+6pp), wzmacniane buty (+4pp), napierśnik (+10pp), hełm (+8pp). Często posiada też tarczę +3O.
PD: 54

  Gwardzista elitarny (królewski, książęcy)
ZDR: 21   Wtr: 5   Prot: 10
W (halabarda): 16
Cios (halabarda): (k12) k10 + 11
W (miecz półtoraręczny): 17
Cios (miecz półtoraręczny): (k10) k10 + 9
A: 2   F: 3
O: 10   WW: 10   Strzelanie: 13   Rzucanie: 10   Sz: 12   R: 15   S: 14   Z: 14   Pływ: 10
I: 11   Boj: 15   SW: 5   Ogł: 11   Zwierz: 12
• Umie: Walczyć w szeregu, w grupie.
• Posiada: Halabarda (k12) k10 + 5, Miecz półtoraręczny (k10) k10 + 3. Sakiewkę z 10M, 6S, 2Z. Strój łuskowy z rękawami, podszyty skórą i wzmacniany elementami żelaznymi (+8pp), wzmacniane żelazem buty (+4pp), napierśnik (+10pp), naplecznik (+10pp), ochrony płytowe na ramiona i uda (+10pp), hełm (+10pp). Często posiada konia, tarczę +4O.
PD: 71

  Wojownik z mieczem dwuręcznym
ZDR: 20   Wtr: 4   Prot: 4
W (miecz dwuręczny): 12
Cios (miecz dwuręczny): (k10) k10 + 12
W (nóż): 8
Cios (nóż): (k8) k4 + 6
A: 1   F: 2
O: 6   WW: 6   Strzelanie: 8   Rzucanie: 8   Sz: 10   R: 9   S: 13   Z: 9   Pływ: 7
I: 7   Boj: 11   SW: 3   Ogł: 7   Zwierz: 10
• Umie: Walczyć w szeregu, w grupie.
• Posiada: Miecz dwuręczny (k10) k10 + 6, Nóż (k8) k4. Sakiewkę z 17M, 1S. Kolczuga z fartuchem (+3pp), pas, hełm (+8pp), buty (+2pp).
PD: 35

  Wojownik z mieczem jednoręcznym
ZDR: 20   Wtr: 4   Prot: 4
W (miecz długi 1-ręczny): 13
Cios (miecz długi 1-ręczny): (k10) k10 + 6
W (nóż): 8
Cios (nóż): (k8) k4 + 4
A: 2   F: 2
O: 6   WW: 6   Strzelanie: 8   Rzucanie: 8   Sz: 11   R: 11   S: 10   Z: 11   Pływ: 7
I: 8   Boj: 10   SW: 4   Ogł: 7   Zwierz: 10
• Umie: Walczyć w szeregu, w grupie.
• Posiada: Miecz długi jednoręczny (k10) k10 + 2, Nóż (k8) k4 + 0. Sakiewkę z 17M, 1S. Kolczuga z fartuchem (+3pp), pas, hełm (+8pp), buty (+2pp). Tarcza +3O.
PD: 46
  
Fot. na licencji publicznej (public domain)

  Wojownik z dzidą
ZDR: 19   Wtr: 4   Prot: 3
W (miecz długi 1-ręczny): 13
Cios (miecz długi 1-ręczny): (k10) k10 + 6
W (nóż): 8
Cios (nóż): (k8) k4 + 4
A: 2   F: 2
O: 6   WW: 6   Strzelanie: 7   Rzucanie: 8   Sz: 11   R: 12   S: 10   Z: 11   Pływ: 7
I: 8   Boj: 10   SW: 4   Ogł: 7   Zwierz: 10
• Umie: Walczyć w szeregu, w grupie.
• Posiada: Miecz długi jednoręczny (k10) k10 + 2, Nóż (k8) k4 + 0. Sakiewkę z 17M, 1S. Kolczuga z fartuchem (+3pp), pas, hełm (+6pp), buty (+1pp). Tarcza +3O.
PD: 44

  Pikinier
ZDR: 19   Wtr: 4   Prot: 6
W (pika): 11  
Cios (pika): k10 + 9  
W (nóż): 8  
Cios (nóż): k4 + 5
A: 1   F: 2
O: 6   WW: 6   Strzelanie: 3   Rzucanie: 5   Sz: 9   R: 12   S: 11   Z: 11   Pływ: 6
I: 8   Boj: 11   SW: 4   Ogł: 7   Zwierz: 7

© Fot. John Webb (www.heart-of-england.net)
   • Umie: Walczyć w zwartym szeregu, w grupie.
• Posiada: Pika (k8) k10 + 4 o długości ponad 3 metry, Nóż (k8) k4. Sakiewka z 3M. Napierśnik obity skórą (+8pp), hełm(+7pp). Rzadko: rękawice (+3pp).
• Opis: Pikinierzy są szczególnie dobrzy w powstrzymywaniu kawalerii, dlatego jeździec walczący z pikinierem nie może sobie doliczyć modyfikatora +2 do walki. Ponieważ pikinierzy tworzą zwykle oddziały (np. "jeże"), dlatego jeśli będą ustawieni w dobrej formacji bojowej należy im liczyć dodatkowe +1 lub nawet +2 do Walki. Warto też pamiętać, że oddziały pikinierów pojawiły się dość późno (XV-XVI wiek).
PD: 35

  Topornik
ZDR: 21   Wtr: 5   Prot: 4
W (topór 1-ręczny, 1str): 13
Cios (topór 1-ręczny, 1str): (k12) k6 + 9
W (nóż): 9
Cios (nóż): (k8) k4 + 4
A: 2   F: 3
O: 7   WW: 7   Strzelanie: 7   Rzucanie: 8   Sz: 11   R: 12   S: 10   Z: 11   Pływ: 7
I: 8   Boj: 11   SW: 4   Ogł: 7   Zwierz: 10
• Umie: Walczyć w szeregu, w grupie.
• Posiada: Topór jednoręczny z jednym ostrzem (k12) k6 + 5, Nóż (k8) k4 + 0. Sakiewkę z 17M, 1S. Kolczuga z fartuchem (+3pp), pas, hełm (+8pp), buty (+2pp). Tarcza +3O.
PD: 52

  Łucznik zamkowy
ZDR: 18   Wtr: 4   Prot: 4
W (miecz krótki 1-ręczny): 9
Cios (miecz krótki 1-ręczny): (k10) k6 + 6
A: 2   F: 2
O: 6   WW: 6   Strzelanie: 12   Rzucanie: 10   Sz: 10   R: 11   S: 10   Z: 14   Pływ: 7
I: 8   Boj: 9   SW: 4   Ogł: 8   Zwierz: 8
• Umie: Walczyć w szeregu, w grupie.
• Posiada: Kołczan i 10 strzał zwykłych (k6) k6. Miecz krótki jednoręczny (k10) k6 + 2. Sakiewkę z 17M, 1S. Kolczuga z fartuchem (+3pp), pas, hełm (+8pp), buty (+2pp). Tarcza +3O.
PD: 40

  Lekka konnica, miecz i krótki łuk
ZDR: 16   Wtr: 3   Prot: 4
W (miecz średni 1-ręczny): 12 [14]  
Cios (miecz średni 1-ręczny): (k10) k8 + 6  
A: 1   F: 2
O: 6 [8]   WW: 6 [8]   Strzelanie: 10 [5]   Rzucanie: 9 [6]   Sz: 8 [40]   R: 11   S: 9   Z: 13   Pływ: 4
I: 8   Boj: 11   SW: 4   Ogł: 6   Zwierz: 14
• Umie: Walczyć w szeregu, w grupie, jeździć konno, strzelać z łuku podczas jazdy.
• Posiada: Kołczan i 10 strzał krótkich (k6) k6. Miecz średni jednoręczny (k10) k8 + 2. Sakiewkę z 28M, 5S. Kolczuga z fartuchem (+3pp), pas, hełm (+8pp), buty (+2pp). Tarcza +3O. Koń: Koń (ZDR: 30 W: 6   Wtr: 6 Cios: (k20) k4 + 11 A: 1   F: 1   R: 9   S: 20 I: 2   Boj: 5 PD: 21)
• Opis: Wartości w [ ] obowiązują podczas dosiadania wierzchowca.
PD: 29 [39]

  Ciężkozbrojna jazda konna, miecz (rycerz)
ZDR: 19   Wtr: 4   Prot: 10
W (miecz długi 1-ręczny): 14 [16]  
Cios (miecz długi 1-ręczny): (k10) k10 + 8  
W (młot bojowy): 12 [14]  
Cios (młot bojowy): (k12) k8 + 9
A: 1   F: 2
O: 8 [10]   WW: 8 [10]   Strzelanie: 8 [3]   Rzucanie: 9 [6]   Sz: 9 [40]   R: 11   S: 14   Z: 13   Pływ: 4
I: 10   Boj: 14   SW: 4   Ogł: 10   Zwierz: 13
• Umie: Walczyć w szeregu, w grupie, jeździć konno.
• Posiada: Miecz długi jednoręczny (k10) k10 + 2, Młot bojowy (k12) k8 + 3. Sakiewkę z 29M, 8S, 1Z. Pikowana brygantyna z fartuchem (+7pp), pas, hełm (+10pp), napierśnik, naplecznik, osłony na uda i ramiona - płytowe (+10pp). Ciężkie buty (+6pp) Tarcza +4O. Koń: Koń (ZDR: 30 W: 6   Wtr: 6 Cios: (k20) k4 + 11 A: 1   F: 1   R: 9   S: 20 I: 2   Boj: 5 PD: 21)
• Opis: Wartości w [ ] obowiązują podczas dosiadania wierzchowca. Zależnie od kultury, słowo rycerz może oznaczać albo każdego opancerzonego wojownika konnego, albo wojownika konnego szlachetnej krwi (pasowanego na rycerza).
PD: 41 [51]

  Dowódca oddziału pieszego
ZDR: 22   Wtr: 5   Prot: 10
W (miecz półtoraręczny): 17  
Cios (miecz półtoraręczny): (k10) k10 + 10  
W (topór 2-ręczny, 2str): 16  
Cios (topór 2-ręczny, 2str): (k12) k6 + 19
A: 2   F: 3
O: 10   WW: 10   Strzelanie: 11   Rzucanie: 12   Sz: 13   R: 14   S: 15   Z: 14   Pływ: 11
I: 11   Boj: 15   SW: 5   Ogł: 11   Zwierz: 10
• Umie: Walczyć w szeregu, w grupie, dowodzić. Zna się na strategii i taktyce wojennej.
• Posiada: Miecz półtoraręczny (k10) k10 + 3, Topór dwuręczny z dwustronnym ostrzem (k12) k6 + 12. Sakiewkę z 32M, 7S, 1Z. Pikowana brygantyna z fartuchem (+7pp), pas, hełm (+10pp), napierśnik, naplecznik, osłony na uda i ramiona - płytowe (+10pp). Ciężkie buty (+4pp) Tarcza +4O.
PD: 72
  
© Fot. www.southtower.on.ca

  Dowódca ciężkiego oddziału konnego (rycerz)
ZDR: 22   Wtr: 5   Prot: 10
W (miecz półtoraręczny): 17 [19]  
Cios (miecz półtoraręczny): (k10) k10 + 10  
W (morgenstern): 15 [17]  
Cios (morgenstern): (k8) k8 + 13  
A: 2   F: 3
O: 10 [12]   WW: 10 [12]   Strzelanie: 10 [5]   Rzucanie: 11 [8]   Sz: 12 [40]   R: 14   S: 16   Z: 15   Pływ: 8
I: 12   Boj: 16   SW: 5   Ogł: 12   Zwierz: 14

© Fot. John Webb (www.heart-of-england.net)
   • Umie: Walczyć w szeregu, w grupie, jeździć konno, dowodzić. Zna się na strategii i taktyce wojennej.
• Posiada: Miecz półtoraręczny (k10) k10 + 3, Morgenstern (k8) k8 + 6. Sakiewkę z 35M, 10S, 5Z. Pikowana brygantyna z fartuchem (+7pp), pas, hełm (+10pp), napierśnik, naplecznik, osłony na uda i ramiona - płytowe (+10pp). Ciężkie buty (+6pp) Tarcza +4O. Koń: Koń (ZDR: 30 W: 6   Wtr: 6 Cios: (k20) k4 + 11 A: 1   F: 1   R: 9   S: 20 I: 2   Boj: 5 PD: 21)
• Opis: Wartości w [ ] obowiązują podczas dosiadania wierzchowca.
PD: 72 [82]

  Dowódca lekkiego oddziału konnego
ZDR: 19   Wtr: 4   Prot: 4
W (miecz długi 1-ręczny): 17 [19]  
Cios (miecz długi 1-ręczny): (k10) k10 + 8  
W (morgenstern): 15 [17]  
Cios (morgenstern): (k8) k8 + 12  
A: 2   F: 3
O: 10 [12]   WW: 10 [12]   Strzelanie: 12 [7]   Rzucanie: 11 [8]   Sz: 12 [40]   R: 15   S: 14   Z: 15   Pływ: 8
I: 12   Boj: 15   SW: 5   Ogł: 11   Zwierz: 15
• Umie: Walczyć w szeregu, w grupie, jeździć konno, dowodzić. Zna się na strategii i taktyce wojennej.
• Posiada: Miecz długi jednoręczny (k10) k10 + 2, Morgenstern (k8) k8 + 6. Sakiewkę z 35M, 10S, 5Z. Kolczuga z fartuchem (+3pp), pas, hełm (+8pp), buty (+2pp). Tarcza +4O. Koń (ZDR: 30 W: 6   Wtr: 6 Cios: (k20) k4 + 11 A: 1   F: 1   R: 9   S: 20 I: 2   Boj: 5 PD: 21)
• Opis: Wartości w [ ] obowiązują podczas dosiadania wierzchowca.
PD: 58 [68]« Wstecz | |  3. Strażnicy i wojownicy  | | Dalej »
 


       Dział RPG:

   •   System RPG Mythai Starter
   •   System RPG Mythai:
        •  Rozdziały:
               •   1 - Wprowadzenie
               •   2 - Dla niecierpliwych
               •   3 - Gra
               •   4 - Bohater
               •   5 - Walka
               •   6 - Magia
               •   7 - Księga Wiedzy
        •  Dodatki:
               •   A - Przedmioty
               •   B - Postacie i potwory
               •   C - Prowadzenie sesji
               •   D - Słowniczek
   •   Świat Mythai
   •   Pomoce
   •   Przygody
   •   Download podręczników RPG
   •   Humor
   •   Publikuj »
  
Strona główna | Mapa serwisu | Wersja tekstowa | O stronie | Podziękowania
Sponsoruj mythai.info | Informacje o prawach autorskich | Kontakt

© 2004 - 2016 Mariusz Moryl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia identyfikacji użytkownika.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.